Feel your beauty webdesign

Website voor Feel your Beauty

De website is gemaakt met als uitgangspunt om de fotos het meest te laten spreken. Het is belangrijk een beeld te geven van de salon en de werkzaamheden. Verder is alle informatie duidelijk versprijd over de website.

Bijpassende folder

Er was een bijpassende folder nodig om aan te sluiten bij de website. De folder is dus gemaakt met de website als uitgangspunt. Bij de folder is het belangrijk dat de juiste informatie in de folder staat.