Eddie Hamasaki gaat verder onder Rex Media

Eddie Hamasaki gaat verder onder Rex Media

Beste bezoeker,

Ik ben gestopt als freelancer onder de naam Eddie Hamasaki. Mijn bedrijf en alle werkzaamheden gaan verder onder de naam Rex Media.

U kunt ons online bezoeken op www.rexmedia.nl of langs komen in ons pand op Spuiweg 59 in Dordrecht

Telefonisch zijn wij ook te bereiken op 078-7505844

Bezoek Rex Media

Privacy statement

Eddie Hamasaki Eddie Hamasaki, gevestigd aan Groenenweer 38 3363xp, Sliedrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.eddiehamasaki.com
Groenenweer 38
3363xp, Sliedrecht
+31 6 836 571 50

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eddie Hamasaki verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij het gebruik van het contactformulier wordt gevraagd om uw naam en een e-mail adres.
Deze gegevens zijn nodig om uw bericht te kunnen beantwoorden.
Deze gegevens worden niet opgeslagen op een database maar alleen in de mailbox van Eddie Hamasaki

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eddie Hamasaki verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
De mogelijkheid om contact op te nemen nadat hier om verzocht wordt

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eddie Hamasaki bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eddie Hamasaki verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eddie Hamasaki gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eddie Hamasaki en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Eddie Hamasaki wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eddie Hamasaki neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via

- Voor- en/of achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Eddie Hamasaki verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Eddie Hamasaki bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: (Categorie)

Persoonsgegevens > 7 jaar > Dit wordt enkel lokaal bewaard (niet op een online database) en wordt bewaard in facturen en offertes voor onze belastingaangifte.
Personalia > 7 jaar > Dit wordt enkel lokaal bewaard (niet op een online database) en wordt bewaard in facturen en offertes voor onze belastingaangifte.
Adres > 7 jaar > Dit wordt enkel lokaal bewaard (niet op een online database) en wordt bewaard in facturen en offertes voor onze belastingaangifte.
Enzovoort > 7 jaar > Dit wordt enkel lokaal bewaard (niet op een online database) en wordt bewaard in facturen en offertes voor onze belastingaangifte.